เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง เชลล์ เติมสุข เติมรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย แจกไข่ไก่ส่งต่อความสุขแก่ผู้ขับขี่

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง เชลล์ เติมสุข เติมรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย แจกไข่ไก่ส่งต่อความสุขแก่ผู้ขับขี่

เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดแคมเปญพิเศษ “เชลล์ เติมสุข เติมรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย” เติมน้ำมัน 300 บาท รับไข่ไก่ 1 แพ็ก (4 ฟอง) กรุงเทพฯ ประเทศไทย 15 ตุลาคม 2564 – บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดแคมเปญพิเศษ “เชลล์ เติมสุข เติมรอยยิ้มให้เกษตรกรไทย” เพื่อช่วยเหลือ และส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่

นำโดย นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ (ที่ 2 จากซ้าย) 

เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ “Powering Progress” ผนึกความร่วมมือและสร้างคุณค่าให้กับพันธมิตรทุกภาคส่วน สนับสนุนนโยบายของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นำโดย นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม (ที่ 3 จากซ้าย) อธิบดีกรมการค้าภายใน

โดยมีผู้แทนจากสมาคมการค้าผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยภาคกลางร่วมกิจกรรมนี้ด้วย สมาชิกเชลล์ โกพลัส เมื่อเติมน้ำมันชนิดใดก็ได้ครบ 300 บาท รับไข่ไก่จำนวน 1 แพ็ก (4 ฟอง) ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หรือ จนกว่าสินค้าจะหมด แวะรับไข่ไก่ได้แล้วที่สถานีบริการน้ำมันเชลล์ทุกสาขาในกรุงเทพฯ และนนทบุรีที่ร่วมรายการ

โฆษกสำนักนายกเผย ประยุทธ์ ขอบคุณ ญี่ปุ่น รับ นักท่องเที่ยวไทย พร้อมขอบคุณหลังญี่ปุ่นบริจาควัคซีนให้ไทยเกือบสี่แสนโดส นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ประเทศญี่ปุ่นประกาศมอบวัคซีนของบริษัท AstraZeneca แก่ไทย เพิ่มอีก 385,210 โดส โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งวัคซีนจำนวนนี้ออกมาจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้ (15 ตุลาคม 2564 )และวัคซีนเหล่านี้จะถึงประเทศไทยช่วงค่ำ วันเดียวกัน

ในโอกาสนี้ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลไทยในการบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ซึ่งญี่ปุ่นได้ส่งมอบวัคซีนของบริษัท AstraZeneca ที่ผลิตในญี่ปุ่นให้ไทย 4 ครั้งแล้ว รวมทั้งสิ้นมีจำนวน 2,043,100โดส รวมทั้งยังได้มอบ เครื่องผลิตออกซิเจน และให้ความช่วยเหลือในการขนส่งวัคซีนอีกด้วย ทั้งนี้ ประเทศไทยจะนำวัคซีนที่ได้รับจากญี่ปุ่นมาดำเนินการฉีดให้ประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุม เพื่อต่อยอดให้สถานการณ์ในประเทศคลี่คลาย สามารถเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อโอกาสในการพัฒนา และฟื้นฟูสถานการณ์ภายในประเทศให้ดีขึ้น

นาย ธนกรฯ กล่าวว่า ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสำคัญ เป็นมิตรประเทศที่ส่งเสริม สนับสนุนบทบาทไทยเสมอมา และนายกรัฐมนตรีเพิ่งได้หารือกับ นายนาชิดะ คาซูยะ (H.E. Mr. Nashida Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวาน (วันที่ 14 ตุลาคม 2564) เพื่อแสวงหาโอกาสสู่การขยายความร่วมมือระหว่างกันทั้งทวิภาคิ พหุภาคี และกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นในสถานการณ์โควิด – 19

“นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ญี่ปุ่นเสมอมา ขอบคุณมิตรภาพที่ญี่ปุ่นมีให้ไทยในช่วงเวลาของความท้าทายและความยากลำบากที่ทั่วโลกเผชิญ” นายธนกรฯ กล่าว

รวม มาตรการช่วยเหลือ น้ำท่วม ปี 2564 จากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

วันนี้ (15 ต.ค. 2564) – นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทำ มาตรการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย (น้ำท่วม) ประจำปี 2564 โดยการพักชำระหนี้และสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารออมสิน 

1. มาตรการพักชำระหนี้ โดยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนาน 3 เดือนสำหรับลูกค้าสินเชื่อทุกประเภท สามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

2. มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน

สินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อย วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในปีแรก ปลอดชำระคืนเงิน 3 เดือนแรก และระยะเวลาผ่อนชำระ 3 – 5 ปี

สินเชื่อเคหะ วงเงินกู้รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี ในปีแรก ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 40 ปี

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs) วงเงินกู้สูงสุดร้อยละ 10 ของวงเงินกู้เดิม แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ต่อปี ในปีแรก ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี ระยะผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอสินเชื่อภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศภัยพิบัติหรือวันที่ประสบภัยพิบัติ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

1. มาตรการพักชำระหนี้ โดยการพักชำระหนี้ไม่เกิน 12 เดือน และไม่คิดดอกเบี้ยปรับ

2. มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน และระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 3 ปี เว็บตรง / บาคาร่าเว็บตรง